Verkeersbord voor een parkeerplaats mensen met een lichamelijke beperking. Over het bord is een nieuw sticker met actieve rolstoelgebruiker geplakt.

Wat is digitale toegankelijkheid

Websites van overheidsorganisaties moeten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Maar ook steeds meer andere organisaties willen dat mensen met een beperking hun website goed kunnen gebruiken.

Waarom is het belangrijk?

In Nederland leven tussen de 2.000.000 en 4.500.000 mensen met een soort van beperking. Elke beperking vereist andere maatregelen om ervoor te zorgen dat die persoon zonder drempels van het internet en apps gebruik kan maken. Daarom is het belangrijk te weten welke drempels een bepaalde beperking met zich meebrengt en hoe die drempels overwonnen kunnen worden.

Toegankelijkheidsrichtlijnen

Voor digitale toegankelijkheid zijn tal van (internationale) richtlijnen (WCAG Richtlijnen) geformuleerd. Die gaan onder meer over contrast, navigatie en formulieren. Maar ook de code moet een bepaalde structuur hebben, zodat bijvoorbeeld voorleessoftware er goed mee kan omgaan. 

Door deze richtlijnen al vanaf het begin mee te nemen in het ontwerp en de ontwikkeling van Publiqa voldoen publicaties van Publiqa aan alle 50 succescriteria en zijn deze publicaties dus volledig toegankelijk.

Toegankelijke inhoud

Naast een technische kant heeft digitale toegankelijkheid ook een inhoudelijke kant. Koppen, woordkeuze en tekstopbouw bepalen hoe toegankelijk een site is voor mensen die laaggeletterd zijn.

Publiqa ondersteund de gebruiker actief met het maken van toegankelijke inhoud. We hebben dit in de tool geïntegreerd en bieden uitgebreide uitleg en voorbeelden via ons helpcentrum. Kom je er dan nog steeds niet uit? Dan kan je ons altijd mailen op support@publiqa.nl.

Meer weten over digitale toegankelijkheid?

Wil je meer weten over digitale toegankelijkheid en wat wij hebben gedaan om Publiqa publicaties 100% toegankelijk te maken en te houden? Boek dan snel een demo.